رفتن به محتوا

اشتراک 1 ماهه

کم طرفدار
هزار تومان 230 یک ماهه
 • اشتراک 1 ماهه پنل مدیریت کمپین
 • لایسنس SSL رایگان برای ربات
 • ساب دامین اختصاصی رایگان
 • آموزش و بهینه سازی رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • آپدیت خودکار

اشتراک 3 ماهه

پرطرفدار
هزار تومان 540 سه ماهه ( ماهانه 180 هزار تومان )
 • اشتراک 3 ماهه پنل مدیریت کمپین
 • لایسنس SSL رایگان برای ربات
 • ساب دامین اختصاصی رایگان
 • آموزش و بهینه سازی رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • آپدیت خودکار

اشتراک 6 ماهه

پرفروش
هزار تومان 900 شش ماهه ( ماهانه 150 هزار تومان )
 • اشتراک 6 ماهه پنل مدیریت کمپین
 • لایسنس SSL رایگان برای ربات
 • ساب دامین اختصاصی رایگان
 • آموزش و بهینه سازی رایگان
 • پشتیبان گیری رایگان
 • آپدیت خودکار