آیدی رباتی که در Botfather ساختید را - بدون @ - وارد کنید:

مراحلی که قبل از خرید پنل مدیریت کمپین باید انجام بدهید را در ویدیو بالا حتما تماشا کنید